Tos

què és?

La tos és un mecanisme de defensa del propi cos. El cos provoca una sortida d’aire a pressió a gran velocitat. Aquest aire pot arrossegar partícules que han quedat dins el tracte respiratori (boca, gola, pulmons, etc.) i que cal expulsar

Pot ser que aquesta tos vingui acompanyada de mocs.

què pots fer?

  1. Beu aigua tot sovint per tal que els mocs siguin més fluids i surtin amb més facilitat.
  2. Moca’t per poder respirar millor.
  3. Els ambients amb certa humitat t’aniran millor.
  4. Si el pare o la mare fumen, intenta que no et toqui el fum del tabac mentre tens tos. A més pots animar-los a deixar-ho.
Infermera virtual: Tos