Varicel·la

Què és?

És una malaltia provocada per un virus anomenat varicel·la zòster. Aquest virus es contagia fàcilment, amb la respiració o per contacte amb les gotetes que surten després d’esternudar. 

A l’inici pots notar febre i sensació de malestar. Després apareix una erupció que pica molt. Aquesta erupció surt del centre del cos i es va estenent fins a cobrir tot el cos. Pot sortir fins i tot a la boca, els ulls i els genitals.

Què pots fer?

És molt difícil, però procura no gratar-te. Al teu centre de salut et poden aconsellar locions o xarops perquè no et piqui tant.

Si tens febre vigila amb els fàrmacs que et donaran els pares. Els hi pots recordar que no s’han d’utilitzar aspirina ni ibuprofè (Dalsy, Junifen…) per baixar la febre.

Infermera virtual: Varicel·la